Mediacija

V okviru zavoda deluje center za mediacijo. Mediacija je izjemno učinkovit in stranki prijazen postopek rešitve spora. V centru delujejo mediatorji najvišjega kakovostnega razreda z domačimi in mednarodnimi licencami. več

Brezplačna pravna pomoč

V okviru brezplačne pravne pomoči poskušamo pomagati vsakomur, ki ima pravni problem, ne glede na njegov socialni in ekonomski položaj. Prednost pa imajo tisti, ki so v  šibkejšem socialno položaju. več

Splošne pravne storitve

Sestava vseh vrst pogodb, priprava celotne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo, priprava ostalih vlog, priprava statutov, pravilnikov in drugih aktov zavodov, podjetij, društev in drugih organizacij. več

Odvetniške in notarske storitve

Zavod s svojimi storitvami sodeljuje z vsemi odvetniki in notarji, ki so pripravljeni v bistvenem delu nuditi brezplačno pravno pomoč tudi strankam, ki le v manjši meri presegajo pogoje za pridobitev brezplačne pravne pomoči. več

Inštitut

V okviru zavoda delujejo trije pravni inštituti, ki predstavljajo strokovni »support« dejavnosti zavoda: Inštitut za ustavno pravo in človekove pravice, Inštitut za mednarodno in upravno pravo ter Inštitut za civilno in gospodarsko pravo. več

Kako vam lahko pomagamo

Zavod za brezplačno pravno pomoč je neprofitni zavod, ki deluje v javnem interesu uresničevanja ustavne pravice enako dostopnega pravnega varstva za vsakogar. Poslanstvo zavoda je po vzoru vodilnih pro bono centrov po svetu, kot so tisti z Univerz Harvard in Oxford, vpeljati sistem in kulturo brezplačnega pravnega svetovanja v kar največji možni meri tudi slovensko okolje...

 

več

Kontakt

uradne ure: sreda od 16:30 do 18:30
(za sestanek v pisarni je obvezna predhodna najava)


e-mail: info@brezplacnapravnapomoc.si (poleg kratkega bistva primera oz. vprasanja obvezno navedite tudi telefonski kontakt)

Naslov pisarne:
Stara cesta 13
1356 Dobrova