BPP

Zavod za brezplačno pravno pomoč

Zavod za brezplačno pravno pomoč je neprofitni zavod, ki deluje v javnem interesu uresničevanja ustavne pravice enako dostopnega pravnega varstva za vsakogar. Za opravljanje te dejavnosti je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in pri Ministrstvu za pravosodje RS. Del naših strank so socialno ogroženi, tisti, ki zadostijo pogojem za upravičenost do brezplačne pravne pomoči. Osrednji pogoj je mesečni dohodek (povprečje trej zadnjih plač), ki ne presega 523 Eur (višina se mesečno spreminja) na člana gospodinjstva. Te stranke imajo prednost pri obravnavi. Ob upoštevanju prednosti pa je hkrati do brezplačnega – pro bono – pravnega svetovanja pri nas upravičen prav vsakdo ne glede na njegov socialni položaj. Brezplačna pravna pomoč zajema ne le prvi pravni nasvet, ampak predvsem tudi različne oblike temeljitega pravnega svetovanja in pomoči po prvem pravnem nasvetu. Naš cilj je nuditi učinkovito sredstvo za rešitev konkretnih pravnih problemov na dostopen način, v praksi pa se je ta metoda pokazala kot izjemno učinkovit mehanizem za razrešitev pravnih problemov in sporov na način, ki je stranki nadvse prijazen.Svetovanje izvaja skupina skrbno izbranih pravnih strokovnjakov. Vsi so univerzitetni diplomirani pravniki, med njimi pa so prvovrstni juristi iz prakse, magistri in doktorji pravnih znanosti, univerzitetni predavatelji različnih pravnih področij, izkušeni odvetniki, ter vrhunski mediatorji z mednarodnimi in domačimi mediatorskimi licencami. Vsi, ki sodelujejo z zavodom, so zavezani dobrodelnosti in idealu uresničevanja ustavne pravice do resnično dostopnega pravnega varstva za vsakogar.Svetovalna skupina ki šteje več kot deset pravnih strokovnjakov, ki skupaj pokrivajo vsa pravna področja: civilno pravo, kazensko pravo, ustavno pravo in pravo človekovih pravic, delovno pravo, družinsko pravo, pravo prekrškov, nepremičninsko pravo, gospodarsko pravo, mednarodno pravo, pravo EU, notranje pravo večih tujih držav.Tako pri zasnovi ideje kot delovanju brezplačnega pravnega svetovanja se opiramo na inovativne koncepte rešitev, ki so jih nekateri od naših svetovlacev in članov vodstva zavoda dodobra spoznali prek izobraževanja na vodilih univerzah, svetovnih centrih pro bono pravne pomoči, kot so Univerza Harvard v ZDA, Univerza Oxford v VB, Univerza Lund na Švedskem, idr. Namen je prenesti del tovrstne kulture in mehanizmov pro bono pravnega svetovanja domov v okolje v katerem so zaradi relativno slabšega stanja pravne države ti še toliko bolj dragoceni.

 

info@brezplacnapravnapomoc.si