Inštitut

V okviru zavoda deluje več inštitutov, ki se ukvarjajo s pravnim raziskovanjem in predstavljajo strokovno podporo vsem dejavnostim zavoda. Veliko dela je usmerjenega v inštitut za Ustavno pravo in človekove pravice, kjer imamo na voljo izjemno močno ekipo slovenskih in mednarodnih pravnih strokovnjakov s področja ustavnega prava in človekovih pravic. Poleg zgoraj omenjenega inštituta v okviru zavoda deluje še inštitut za Mednarodno pravo in upravno pravo in inštitut za Civilno in gospodarsko pravo. V okviru dejavnosti inštitutov vam lahko ponudimo:

 

- svetovanje pri oblikovanju splošnih pravnih aktov eksterne veljave
- svetovanje pri oblikovanju internih aktov in različnih notranjih postopkov
- izdelava strokovnih mnenj o določenem pravnem problemu
- drugo svetovanje

 

Poleg izrazito pravnih inštitutov pa zavod razvija tudi inštitut za Alternativno reševanje sporov (ADR), ki se ukvarja z preučevanjem in razvojem različnih oblik reševanja sporov. V povezavi s strokovnjaki Harvardske univerze poskušamo pripeljati uspešne prakse reševanja sporov iz tujine v Slovenijo (predvsem mediacija, pogajanja, pomiritve in druge oblike alternativnega reševanja sporov).

 

info@brezplacnapravnapomoc.si