Odvetniške in notarske storitve

Zavod s svojimi storitvami sodeluje z vsemi odvetniki in notarji, ki so pripravljeni v bistvenem delu nuditi brezplačno pravno pomoč tudi strankam, ki le v manjši meri presegajo pogoje za pridobitev brezplačne pravne pomoči. Vsakega odvetnika in notarja obravnavamo enakopravno na podlagi vnaprej predpisanih pravil. Edini kriterij sodelovanja je javni interes čimbolj dostopnega pravnega varstva vseh državljanov ne glede na njihov ekonomski in socialni položaj.Tudi tu težimo k rešitvam, ki so za stranko kar najbolj prijazne. Obstaja več možnosti. Ena od učinkovitih, v tuji praksi uveljavljenih metod je naprimer t.im. “unbundled legal service”: kadar v dogovoru s stranko in njenim zastopnikom zavod pripravi konkretna strokovna mnenja in ekspertize, je ta del – v kolikor njihovo vsebino zastopnik v svojih vlogah uporabi – brezplačen in se torej stroški zastopanja stranki ustrezno manjšajo. Ob tovrstni, za primer nemalokrat odločilni pomoči zavoda (mnenja so plod analiz vrhunskih pravnih specialistov na svojih področjih), je na mestu hkratna pripravljenost zastopnikov, da za stranke tudi katero od svojih lastnih dejanj opravijo pro bono, še posebej ko gre za stranke, ki le v manjši meri presegajo pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Na ta način je mogoče zagotoviti bistveno zmanjšanje strankinih stroškov, tako da postopek stanki postane povsem dostopen.

 

info@brezplacnapravnapomoc.si