Zavod za brezplačno pravno pomoč je neprofitni zavod, ki deluje v javnem interesu uresničevanja ustavne pravice enako dostopnega pravnega varstva za vsakogar. Poslanstvo zavoda je po vzoru vodilnih pro bono centrov po svetu, kot so tisti z Univerz Harvard in Oxford, vpeljati sistem in kulturo brezplačnega pravnega svetovanja v kar največji možni meri tudi slovensko okolje. Prek inovativnih, v tuji praksi preizkušenih metod, nudimo različne modalitete brezplačnega pravnega svetovanja prek različnih poti zagotavljanja pravne varnosti ter ne glede na stopnjo in kompleksnost zadeve. Ob upoštevanju prednosti socialno šibkejših je do različnih oblik brezplačnega pravnega svetovanja pri nas upravičen prav vsakdo ne glede na socialni položaj. Cilj je nuditi učinkovit in celosten servis za rešitev konkretnih pravnih problemov na dostopen način, v praksi pa se je ta metoda pokazala kot izjemno učinkovit mehanizem za razrešitev pravnih problemov in sporov na način, ki je stranki prijazen. Svetovanje izvaja skupina skrbno izbranih pravnih strokovnjakov. Vsi so univerzitetni diplomirani pravniki, med njimi pa so prvovrstni juristi iz prakse, magistri in doktorji pravnih znanosti, univerzitetni predavatelji različnih pravnih področij, izkušeni odvetniki, ter vrhunski mediatorji z mednarodnimi in domačimi mediatorskimi licencami. Vsi, ki sodelujejo z zavodom, so zavezani dobrodelnosti in idealu uresničevanja ustavne pravice do resnično dostopnega pravnega varstva za vsakogar.

 

info@brezplacnapravnapomoc.si