Splošne pravne storitve

Sestava vseh vrst pogodb (darilna, menjalna, poravnalna, pogodba o razdelitvi premoženja, itd.), vpisi v zemljiško knjigo, priprava in vložitev različnih vlog, priprava statutov, pravilnikov in drugih aktov zavodov, podjetij, društev in drugih organizaci. Tudi tu se poslužujemo različnih metod nižanja stroškov za tisti del strank, ki ne izponjuje pogojev za brezplačno pravno pomoč. Uvajamo preizkušene prakse iz tujine (t.i. unbundled legal services). Svetovanje poteka brezplačno; svetujemo kateri del gradiva lahko stranka pripravi sama in na kakšen način. V primerih, ko stranka v celoti prepusti sestavo pogodb in aktov zavodu, strankam nudimo te storitve po tarifi, ki je minimalna in na trgu pravnih storitev neprekosljiva. Določena je v luči dejstva, da zavod ne deluje po tržnem principu, temveč v javnem interesu s ciljem zagotavljanja resnično dostopne pravne varnosti za vse. Spodaj navajamo nekaj primerov pogodb in storitev.